Program

Preliminärt program uppdaterat 2019-06-19.
Hela programmet som PDF >>

DAG 1 – konsten/platsen/rummet
25.9 2019 på Folkets hus i Gävle

08.00-09.00 Registrering och morgonkaffe.

09.00-09.15  Välkommen. Introduktion till dagens program.

09.15-09.45 Konstnärspresentationer 2st

09:50-10.20 Kraften i platsen som inte avtar. Med utgångspunkt i sitt verk Stamnätet reflekterar Clara Bodén, filmskapare och producent, över vad Norrland är för en plats och hur det är att vara verksam här. Vad och vem får äga rum i Norrland?

10.20-10.40 Statistik och fakta – Norrlands konst. Ann Traber, analytiker Konstnärsnämnden

10.45-11.45 Sörj inte, organisera er. Konstnärsduon Karin Bäckström och Jon Perman samtalar kring självorganisering, ideellt engagemang och strategier för att binda samman lokala initiativ.
Drivande skogar.Pia Rönicke berättar om om sin konstnärliga forskning kring skogarnas migrationshistoria, sin vistelse i Ockelbo och konstnärliga arbeten med skogarna i ett av Sveriges skogtätaste landskap.
Att etablera sig som konstnär i Norrland. Jonas Westlund berättar om sitt konstnärskap, att etablera sig på nytt i Gävleborg och en verksamhet som kanske mest blir synlig på andra platser än här.

11.45-13.15 Lunch och visning av monumentalmålningen, fria talares tribun.

13.15-14.00 Konsten som språk. Mårten Medbo, keramiker , talar utifrån sin avhandling “Lerbaserad erfarenhet och språklighet”.

14.00-15.45 Rundabordsamtal och kaffe. Lena Ylipää, konstnär, introducerar diskussionerna.

15.45-16.20 Konstnärspresentationer 2 st

16.20 Information om kvällens händelser

16.45-19.00 Paus och förflyttning till Gamla Katolska kyrkan. Gå till hotell.

19.00-20.30 Middag

20.30-21.00 Performance (Konstnärspresentationer 2 st)
21.00-02.00 Musik och dans

DAG 2 – konstens territorium
26.9 2019, Länsmuseet Gävleborg i Gävle

09.00-09.15 Museet introducerar

09.15–09.45 Konstnärspresentationer 2 st

09.45-10.15 Geografiska avstånd/uppbyggnad av resurscentrum för konst. Hanna Isaksson berättar om Resurscentrum för konst i Norrbotten.
Kaffe

10.30-12.00 Möjliggörare. Fani Fakroddin och Katarina Jönsson Norling samtalar om vad som möjliggjorde konstnärernas kollektivverkstad och ateljéstöd i Gävle 1999
Fristad för konsten. Gävle kommun som fristad för bild- och formkonst. Nuvarande fristadskonstnär Seywan Saeedian medverkar

12.00-13.30 Lunch – spraya på laglig vägg, visningar i konstsamlingen

13.30-14.15 Konstnärspresentationer

14.15-14.30 Konstnärernas Riksorganisations ordförande – Sara Edström

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.15 Konstnär Sara-Vide Ericson i samtal med masterstudent Rebecka Lindsmyr , Malmö konsthögskola

15.15-15.30 Avslutning av dagarna