Program

Program uppdaterat 2019-09-24.
Hela programmet som PDF >>

Norrland som konstnärligt territorium

Dag 1
Branschdagar för konst i norr
25.9 2019, på Folkets hus, Södra Centralgatan 10

08.00-09.00 Registrering och morgonkaffe

09.00-09.10 Välkommen!
Information om dagen.

09.10-09.40 Konstnärspresentationer
Own our own time – Ett mobilt territorium, Kerstin Lindström, Västernorrland.
Ett berg av möjligheter – Simon Gran Danielsson, Västerbotten.

9.45 – 10.15 Kraften i platsen som inte avtar
Med utgångspunkt i sitt verk Stamnätet reflekterar Clara Bodén, filmskapare och producent, över vad Norrland är för en plats och hur det är att vara verksam här. Vad och vem får äga rum i Norrland?

10.20 – 10.40 Belysande siffror – fördelade medel till konst i norr
Ann Traber, analytiker Konstnärsnämnden, redovisar.

10.45 – 11.00 Sörj inte, organisera er
Konstnärsduon Karin Bäckström och Jon Perman samtalar kring själv- organisering, ideellt engagemang och strategier för att binda samman lokala initiativ.

11.00-11.30 Drivande skogar
Pia Rönicke berättar om sin konstnärliga forskning kring skogarnas migrationshistoria, sin vistelse i Ockelbo och konstnärliga arbeten med skogarna i ett av Sveriges skogstätaste landskap.

11.30-11.45 Nästan hemma
Jonas Westlund berättar om sitt konstnärskap, att etablera sig på nytt i Gävleborg och en verksamhet som kanske mest blir synlig på andra platser än här.

11.45 – 13.15 Lunch
12.30 Ann Nilsén, Länsmuseet Gävleborg, visar Torsten Billmans muralmålning Samhällsutveckling (1947) i den större hörsalen på Folkets hus.

11.45-13.15 Fria talares tribun – en möjlighet för dig som vill dela med dig av korta upplysningar, reflektioner och tips.

13.15 – 14.oo Konsten som språk
Mårten Medbo, keramiker, talar utifrån sin avhandling “Lerbaserad erfarenhet och språklighet”.

14.00-15.45 Rundabordsamtal och kaffe
14-14.10 Lena Ylipää, konstnär, introducerar diskussionerna.
14.10-15.30 Ta med kaffe och samlas vid samtalsborden.
15.30-15.45 Sammanfattning av samtal.

Siffran på din namnskylt visar var din grupp samlas:
1-5 Stora salen Hantverkaren, nedre plan
6-7 Drejaren, entréplan
8 Brantingrummet, entréplan
9 Timmermannen, entréplan
10 Garvaren, nedre plan
11 Vävaren , nedre plan
12 Mältaren, nedre plan
Frågor: Vad anser du skapar goda förutsättningar för konst utifrån ditt  yrkesperspektiv? Vad saknar du?/Vad finns och fungerar bra?

15.45-16.15 Konstnärspresentationer
Landskapets röst – Björn Ola Lind, Västernorrland.
Äntligen får man skämmas! – Britt-Lis Lindqvist, Västerbotten.

16.20-16.30 Avslutning och information om kvällens händelser

16.30 – 19.00 Paus och förflyttning till Gamla Katolska kyrkan
Kyrkan ligger på Norra Centralgatan 7.

19.00 – 20.30 Middag

20.30-21.00 Dödszonen
Performance med konstnärsduon Gideonsson/Londré, Jämtland/Härjedalen.

21.00-24.00 BRAKfest

——-

Dag 2
Branschdagar för konst i norr
26.9 2019, Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20

09.00 – 9.15 Välkommen
Ingela Broström och Ann Nilsén hälsar välkomna till Länsmuseet Gävleborg.

09.15 – 09.45 Konstnärspresentationer
Kerstin Hedström, Norrbotten
Terroire, alla småsakers betydelse – Karin Öst, Gävleborg.

09.50-10.20 Geografiska avstånd/uppbyggnad av resurscentrum för konst
Hanna Isaksson, verksamhetsledare, berättar om Resurscentrum för konst i Norrbotten.

10.20-10.50 Kaffe och performance
Uplift/Kerstin Lindström i samarbete med ljudkonstnär Björn Eriksson.
Äger rum i stora entrén.

10.50-11.50 Möjliggörare
Fakhroddin Fani, tidigare kommunpolitiker och Katarina Jönsson Norling, konstnär samtalar om vad som möjliggjorde konstnärernas kollektivverkstad och ateljéstöd i Gävle 1999. Samtalsledare Eva Asp, chef Gävle konstcentrum.
Fristad för konsten
Gävle kommun som fristad för bild- och formkonst. Nuvarande fristadskonstnär Seywan Saeedian medverkar i samtal med Katarina Jönsson Norling.

11.50-11.55 Information om aktiviteter under lunchen

11.55-13.30 Lunch, Klotterklungan och Länsmuseet Gävleborgs konstsamling
Under lunchen finns det möjlighet spraya på öppen vägg tillsammans med representanter från Klotterklungan. Länsmuseet Gävleborg bjuder på visningar av sin konstsamling, samling 12.50 i stora entrén.

13.30-14.15 Konstnärspresentationer
Från raggargarage till raggarutställning – Lotta Lampa, Norrbotten
Att pinka revir – Åsa Maria Hedberg, Jämtland/Härjedalen.

14.15-14.30 Konstnärlig frihet – rätten att göra vad en vill för skattebetalarnas pengar
Sara Edström, ordförande Konstnärernas riksorganisation.

14.30-14.45 Kaffe

14.50-15.15 Det levda måleriet
Konstnär Sara-Vide Ericson i samtal med masterstudent Rebecca Lindsmyr, Malmö konsthögskola under ledning av Erik Anderman, verksamhetsutvecklare konst Region Gävleborg.

15.15-15.30 Avslutning av dagarna

Museet erbjuder en extravisning av konstsamlingen för er som kan stanna kvar efter programmets slut. Museet stänger kl 18.00.