Reg.skylt

De fem nordliga länen X, Y, Z, AC, BD

De fem nordliga länens länsbokstäver som förr fanns på bilarnas nummerplåtar/registreringsskyltar.

X    – Gävleborg
Y    – Västernorrland
Z    – Jämtland
AC – Västerbotten
BD – Norrbotten

S    – Sverige

Volvo PV, foto Lena Lahti
foto: Lena Lahti

När vi ändå håller på. Här hela listan:

A, AA,AB – Stockholms stad
B, BA, BB – Stockholm län
C – Uppsala län
D – Södermanslands län
E, EA – Östergötlands län
F, FA – Jönköpings län
G – Kronobergs län
H – Kalmar län
I – Gotlands län
K – Blekinge län
L, LA – Kristianstads län
M, MA, MB – Malmöhus län
N – Hallands län
O, OA, OB – Göteb. o Bohus län
P, PA – Älvsborgs län
R – Skaraborgs län
S, SA – Värmlands län
T, TA – Örebro län
U – Västmanlands län
W, WA – Kopparbergs län
X, XA – Gävleborgs län
Y – Västernorrlands län
Z – Jämtlands län
AC – Västerbottens län
BD – Norrbottens län