Finansiärer

Kulturrådet, Gävle kommun, Region Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Gävle Konstcentrum, Gaffel ateljéförening Gävle, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbotten.