Finansiärer

Konstnärscentrum Nord, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland, Länsmuseet Gävleborg, Gävle Konstcentrum.