BRAK 2016

BRAK 2016 – branschdagar för konst i norr

Reportage i Volym om branschdagarna >>

Öppningstal av Kc Nords Eirin Pedersen
Öppningstal av Kc Nords Eirin Pedersen

Branschdagar för Konst i Norr 2016  genomfördes 14 och 15 september i Luleå. Under de två dagar som arrangemanget pågick deltog runt hundra personer. Av dessa var konstnärer i majoritet, runt 80, ca 40 från Norrbotten och runt 10 från var och en av andra landstingen/regionerna. Resterande deltagare bestod i huvudsak av kulturadministratörer. Det fanns ett stort intresse från framför allt konstnärer men också från andra aktörer från konstfältet för att delta.

 

Anna Lund – ”Konstnärers villkor. Mellan professionell autonomi och prekära arbetsvillkor.” / Foto: Eva-Leena Skarin
Anna Lund – ”Konstnärers villkor. Mellan professionell autonomi och prekära arbetsvillkor.” | Foto: Eva-Leena Skarin

Första dagens tema var konstnärsidentitet och efter att Kc Nords ordförande Eirin Pedersen, länskonstkonsulenten i Norrbotten Lena Ylipää och Hans Sundvall, intendent för konsthallen i Kulturens Hus hållit var sitt välkomstanförande, tog Anna Lund, kultursociolog från Linnéuniversitetet, vid och föreläste om konstnärsutövningens strukturella drag. Hennes föreläsning ”illustrerades” av fem konstnärers redogörelser över hur de hanterar sin konstnärliga och ekonomiska situation. De fem konstnärerna var Ragnhild Brodow Sandelius (Gävleborg), Lejla Porovic (Västernorrland, Cathrine Johansson (Jämtland), Monica Edmondson (Västerbotten) och Mats Wikström (Norrbotten), en från var och en av de fem regioner som ingår i Konstnärscentrum Nords område. Första dagens program avslutades med en paneldiskussion där frågor som kommit upp under dagen diskuterades. Paneldeltagare var de konstnärer som berättat om sina konstnärskap, den föreläsande forskaren och Kc Nords ordförande.

Middag i Rödbergsfortet
Middag i Rödbergsfortet

Första BRAK-dagen pågick i konsthallen i Kulturens Hus i Luleå, där man också registrerade sig och åt lunch. Dagen avslutades med att deltagarna bussades till Rödbergsfortet i Boden där middag serverades, för att sedan åka vidare till Havremagasinet för avslutande mingel, konstutställning och dans till Eritrianskt band. Konsthallen uppläts gratis för arrangemanget, likaså Havremagasinet som också bjöd på mingeltillbehör och dricka.

Dag 2 på Ebeneser – Katarina Pirak Sikku presenterar sitt konstnärsskap
Dag 2 på Ebeneser – Katarina Pirak Sikku presenterar sitt konstnärsskap |  foto: Eva-Leena Skarin

Andra dagen pågick arrangemanget i kulturföreningen Ebenesers lokaler i Luleå, också det kostnadsfritt. Förmiddagen var vigd åt värdregionen, tema var konst och politik. Förmiddagen introducerades av Karl Petersen, tidigare kommunalråd i Luleå, han efterföljdes av Lena Ylipää, som redogjorde för regionens konstpolitik. Därefter presenterades några konstnärer från länet. Först ut var representanter för Galleri Syster, ett konstnärsdrivet galleri i Luleå, därefter två konstnärer, Lena Stenberg och Katarina Pirak Sikku. Förmiddagens program avslutades med en paneldiskussion där kultursituationen i Norrbotten diskuterades, i den ingick förutom ovannämnda konstnärer också Hans Sundvall, konsthallschef på Kulturens Hus. Moderator var Sara Meidell, journalist vid Västerbottenskuriren.

Dag 2 på Ebeneser - Nina Bondesson
Dag 2 – Nina Bondeson | foto: Eva-Leena Skarin

Efter lunch andra dagen var temat konstnärspolitik. Först ut var Konstnärernas riksorganisations ordförande (KRO) Katarina Jönsson Norling, som berättade om KROs arbete och om den av regeringen aviserade handlingsplanen för bild- och formområdet. Därefter följde ett föredrag av Nina Bondeson, konstnär och debattör från Västra Götalandsregionen. En paneldiskussion som tog utgångspunkt i bild- och formplanen avslutade sedan andra dagens program. I panelen medverkade Ida Karkiainen, representant från riksdagens kulturutskott (S), Jan Nyberg kommunpolitiker från Luleå (MP), Nina Bondesson, Katarina Jönsson Norling (KRO), Carl Liungman (KLYS) och Rat & Dragon (konstnärsduo från Norrbotten). Sara Meidell var moderator också för denna diskussion.

Brak 2016 fick stöd av: Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Program 2016 ( pdf )  >>

Från Branschdagarna i Ö-vik nov 2014. Maria Ragnestam presenterar Konstmuseet i Norr
Från Branschdagarna i Ö-vik nov 2014. Maria Ragnestam presenterar Konstmuseet i Norr

Branschdagar 2014

Första branschdagarna för konstområdet i norr hölls i Örnsköldsvik, november 2014, med Resurscentrum för konst i Västernorrland som huvudarrangör och i samarbete med Kc Nord

Från arrangemanget 2014:   Program 2014 ( pdf ) >> | Inbjudan >>

Efter dagarna i Örnsköldsvik tog Kc Nord över ansvaret att utveckla konceptet och genomföra nya branschdagar.

Branschdagar 2016, Konsthallen i Luleå. / Foto: Eva-Leena Skarin Branschdagar 2016, Konsthallen i Luleå. | Foto: Eva-Leena Skarin